Užívateľ:
 

Potrebujete pomoc? Prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@nakac.sk alebo na tel. čísle: 0944430587

Časopis pre stredoškolákov Kam po strednej 09/2021, sekcia univerzity (September 2021)

Môžete si vybrať prezentáciu Vašej fakulty, alebo univerzity prostredníctvom:
  • profilu vysokej školy
  • plošnej inzercie
  • PR článku
Pre objednanie stačí označiť svoj výber, kliknúť na tlačidlo Pridať do objednávky a na konci Záväzne potvrdiť objednávku.

Produkty

Plošná inzercia

Priestor na propagáciu univerzít a fakúlt prostredníctvom dodanej hotovej grafiky. Ak potrebujete napríklad 3 strany, kliknite 3x na tlačidlo Pridať do objednávky.

Technické parametre inzercie:

1 strana

Súbor v tlačovom formáte PDF (CMYK/300dpi) 2480 x 3508 pixelov, texty v krivkách, inzercia vo formáte A4 musí obsahovať +5 mm spadávku zo všetkých strán. Inzerciu je potrebné dodať na email: info@nakac.sk

formát strany: A4
Aktuálna cena: 360 € bez DPH

1/2 strany

Súbor v tlačovom formáte PDF (CMYK/300dpi, 2480 x 1754) pixelov, texty v krivkách, inzercia vo formáte A4 musí obsahovať +5 mm spadávku zo všetkých strán. Inzerciu je potrebné dodať na email: info@nakac.sk

formát strany: 1/2 A4
Aktuálna cena: 210 € bez DPH

Univerzitné profily

Univerzitný profil 1 strana

formát strany: A4
Aktuálna cena: 360 € bez DPH

Univerzitný profil - 1/2 A4

formát strany: 1/2 A4
Aktuálna cena: 210 € bez DPH

PR články

PR článok 1 strana

formát strany: A4
Aktuálna cena: 360 € bez DPH

PR článok pol strany

formát strany: A4
Aktuálna cena: 210 € bez DPH

Reklamný pásik

Reklamný pásik v spodnej časti stránky

Reklamný pásik môže byť umiestnený iba pri článkoch
cena: 1 strana 30 € bez DPH

Umiestnenie inzercie na zadnej obálke časopisu

Umiestnenie inzercie na zadnej obálke časopisu

formát strany: A4
cena: 1 strana 550 € bez DPH

Dni otvorených dverí

Bezplatné uverejnenie termínu DOD

cena: bezplatné

Zvýraznené uverejnenie termínu DOD

cena: 50 € bez DPH

Grafické práce

Špeciálne požiadavky na úpravu grafiky profilu vysokej školy, alebo vytváranie grafických podkladov na mieru

hodinová sadzba: 30 € bez DPH

Sumár objednávky

V objednávke nemáte žiadne položky.